TIETOSUOJASELOSTE

Jotta voimme palvella sinua parhaamme mukaan, edellyttää se, että keräämme ja käsittelemme joitakin sinua koskevia tietoja.

Arvostamme yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet suojaamaan sitä tämän tietosuojaselosteen, voimassa olevan lainsäädännön sekä yleisen hyvän liiketoimintatavan mukaisesti.

Tämä tietosuojaseloste sisältää EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti tietoa siitä, mitä henkilötietoja keräämme, millä periaattein sitä käsittelemme sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien.

Tietosuojaseloste on päivitetty 2.1.2024.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Precursor Oy, Y-tunnus: 2402474–4

Yhteystiedot:
Grönkullantie 6
02880 Veikkola

Yhteystiedot rekisteriä ja tietosuojaa koskevissa asioissa: info@2wooU.com.

2. REKISTERI

Precursor Oy:n 2wooU-verkkokaupan asiakasrekisteri.

Tilauksen yhteydessä tai muutoin voit rekisteröityä 2wooU-verkkokaupan asiakkaaksi, jolloin 2wooU kerää tarpeelliset henkilötietosi tilauksen toteuttamiseksi 2wooU:n asiakasrekisteriin. Tämä yksinkertaistaa tilausten tekemistä jatkossa ja mahdollistaa sen, että näet omalla sivullasi rekisteröitymisen jälkeen tekemäsi tilaukset.

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin perusteena ovat oikeutetut etumme liittyen mm. asiakas- ja sopimussuhteen hoitamiseen, ylläpitämiseen, täytäntöönpanoon ja laskutukseen, asiakkaan suostumus ja/tai lakisääteinen velvoite.

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakassuhteen hoito ja asiakasviestintä kuten tilaukset, tilaushistoria, toivelistat ja tuotearviot
 • asiakaspalvelun toteuttaminen, kehittäminen ja yhteydenottopyyntöihin vastaaminen
 • tuotteidemme käytön seuranta ja analysointi
 • asiakas-, mielipide- ja markkinatutkimukset
 • liiketoimintamme kehittäminen
 • markkinoinnin ja mainonnan kohdentaminen
4. REKISTERIIN TALLENNETTAVAT HENKILÖTIEDOT

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • Yhteystiedot: etu- ja sukunimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero.
 • Asiakastiedot: tiedot ostetuista tuotteista / ostotapahtuma, palautetiedot, käyttäjätunnus ja salasana, vaihtoehtoiset toimitusosoitteet.
5. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on mm. seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@2wooU.com.

 • Tarkastusoikeus: rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen: rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
 • Suoramarkkinointikielto: rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
 • Suostumuksen peruuttaminen: Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
 • Poisto-oikeus: rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET JA TIETOJEN LUOVUTUKSET

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä. Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Precursor Oy:n ulkopuolelle.

7. KÄSITTELYN KESTO

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan, kun on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kun laki sitä vaatii. Pyrimme päivittämään tietoja sekä poistamaan tarpeettomia tietoja säännöllisesti. Poistamme lähtökohtaisesti yli kaksi vuotta käyttämättömänä olleet tiedot, edellyttäen ettei tietojen säilyttämiselle ole muuta, esimerkiksi lakisääteistä perustetta.

8. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Tietojasi käsittelee yrityksemme henkilöstöön kuuluvat henkilöt tehtäviään suorittaessaan. Käytämme toiminnassamme kuitenkin kolmansien osapuolten tietojärjestelmiä tietojen tallennukseen ja käsittelyyn. Luovutamme tietoja palvelun tuottamisen mahdollistamiseksi tietotekniikka-, maksunvälitys-, kuljetus- ja kirjanpitoalalla toimiville yhteistyökumppaneillemme. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi verkkokauppa-, maksu- tai logistiikkapalvelut tai muut kolmansien osapuolten tuottamat palvelut verkkokaupassamme.

Saatamme myös luovuttaa tietoja muutoin sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi taikka lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä. Saatamme myös luovuttaa tietojasi, mikäli olisimme osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa.

9. TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä Precursor Oy:n toimesta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

Emme suorita rekisteröityjen henkilökohtaisiin ominaisuuksiin perustuvaa profilointia tai niihin liittyvää automaattiseen päätöksentekoon johtavaa tietojen käsittelyä.

2wooU:n verkkokaupassa käytetään evästeitä (eng. cookie), joilla parannetaan palvelun laatua. Evästeiden käyttö sivustolla on suojattu, eikä niitä käytetä käyttäjien profilointiin. Sivujen selaaminen ilman evästeitä voi vaikuttaa palvelun toimintaan siten, että joitain toimintoja ei voida käyttää. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi kirjautuminen ja tuotteiden lisääminen ostoskoriin. 2wooU-verkkokauppa käyttää toisen osapuolen evästeitä, joita käytetään muun muassa kirjautumiseen ja ostoskoritoimintoon. Lisäksi 2wooU-verkkokauppa käyttää kolmannen osapuolen evästeitä, joita on muun muassa Google Analytics.